Vi läste i DN (11 juli 2014) om att fler och fler skapar sommarrum av sina balkonger. Ingrid Borggren skriver hur man kan variera balkonggolvet utifrån vilken rumskänsla man vill skapa. Vi har inrett en balkong med konstgräs, för att förhöja sommarkänslan i Stockholms innerstad. Det var lättare än vi trodde att skära till och lägga in.